De
werkgebieden
van Trust

 

Trust is gespecialiseerd in de volgende sectoren:

Trust richt zich op projecten in het onderhoud of de nieuwbouw van o.a. elektriciteitscentrales en laag-hoogspanningssystemen. Ook voeren we projecten uit binnen de duurzame energiesector, waaronder de bouw van monopiles en funderingen voor offshore windfunderingen, turbine-installaties en het installeren van offshore-windparken.

Wanneer we werken binnen de olie- en (petro)chemische sector, maken we onderscheid tussen offshore, raffinaderijen en petrochemie. Voor installaties binnen de olie- en petrochemische sector bieden we ondersteuning aan turnarounds, revamps, onderhoudsprojecten en nieuwbouw.

Binnen de gasindustrie richt Trust zich specifiek op de projecten aangaande gascompressoren, meet- en regelstations, en ondergrondse opslag- en LNG-opslagfaciliteiten.

Voor nucleaire projecten biedt Trust ondersteuning aan turnarounds, revamps, onderhoudsprojecten, ontmantelingen en nieuwbouw.

Wanneer we werken op het gebied van op- en overslag bedrijven zijn we betrokken bij de nieuwbouw- en renovatieprojecten. Gedurende het gehele traject, van de aanlegsteiger tot aan de bouw of het onderhoud van de opslagtank, kan Trust bijdragen en ontzorgen als subcontractor.

De projecten waarvoor Trust werkt binnen de offshore en maritieme sector richten zich met name op de volgende branches: Scheeps- en jachtbouw, Offshore.
Trust bouwt als subcontractor mee aan de constructie van luxe jachten, binnenvaartschepen, passagiersschepen en baggerschepen, maar ook aan de constructies van offshore booreilanden.

Trust richt zich op turnarounds, revamps, onderhoudsprojecten en nieuwbouw binnen de farmaceutische – en biochemische sector.

Trust biedt ondersteuning als subcontractor aan projecten binnen de voedings-, zuivel- en drankenindustrie op gebied van turnarounds, revamps, onderhouds- en nieuwbouwprojecten.

Datacenters schieten als paddenstoelen uit de grond. Wij treden in de Hi-tech-sector op als subcontractor en projectpartner voor revamps en nieuwbouw van datacenters en de semi-conductor industrie.

Trusts expertise wordt ingeroepen voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur zoals (spoor)wegen, vliegvelden, havens, bruggen, sluizen en tunnels. Om de infrastructuur aan te leggen en onderhouden kan Trust u ontzorgen in de rol van subcontrator voor revamps- en nieuwbouwprojecten.

Neem
contact op

Wilt u de mogelijkheden bespreken om met Trust als subcontractor uw project tot een succesvol einde te brengen?

Careers

‘Be part of the Trust family and join our team to fulfill international projects!’

Bij Trust hechten we veel waarde aan onze medewerkers. Lijkt het je leuk om voor een stoere organisatie met veel passie en positieve teamspirit te werken? Neem dan contact op met één van onze kantoren.